Sanal Mağazanı Hemen Aç
Link Arama Menu Genişlet Doküman

İnternetten satış yaptığımda vergi ödemek zorunda mıyım?

İnternetten Satış Yapmak ve Vergilendirme

Türk Ticaret Kanunlarına göre internetten satış yapmanın,  vergi usül kanunları açısından fiziksel bir mağazadan satış yapmaktan farkı bulunmamaktadır. Kanuna göre, satılan şey ne olursa olsun, satıcı ürün satışından düzenli bir gelir elde ediyor ise, bu satışlar için fatura kesmek ve satışlardan elde edilen gelir için de vergi ödemek ile yükümlüdür.

Ülkemizde, Gittigidiyor.com, Sahibinden.com vb. pazar yerleri üzerinden yapılan satışlar (Eticaret) için vergi ödenmeyeceği yönünde genel ve yanlış bir kanı bulunmaktadır. Satış yaptığınız yer ve araçtan bağımsız olmak üzere düzenli ve sürekli bir gelir elde ediyorsanız fatura kesmek ve gelir vergisi ödemek zorunluluğunuz bulunmaktadır. Detayları yazının devamında bulabilirsiniz.

İnternet aracılığı ile satış yapan  gerçek (kişiler) veya tüzel (firmalar) kuruluşlar, sokaktaki işyeri sahipleri gibi vergi usül kanununa tabidir. Dolayısıyla halihazırda yürürlükte olan kanun itibariyle ticaretin internet üzerinden yapılıyor olması, vergi yükümlülükleri açısından bir farklılık getirmemektedir.

Ticari faliyetlerde satış, şirket olarak gerçekleştiriliyorsa “Kurumlar Vergisi”, şahıs olarak gerçekleştiriliyorsa “Gelir Vergisi” mükellefiyeti söz konusudur. Yapılan satışlardan elde edilen gelir Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi’ne tabi olmakla beraber Katma Değer Vergisi’ne de tabidir. Satıcı KDV değerini de yansıtarak alıcıya fatura kesmekle yükümlüdür. Gelir Vergisi Kanununun 37 ‘inci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

Bununla birlikte, ticari faaliyetin dışında kalan bir satışın Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. Maddesi’ndeki arızi (geçici, sürekli olmayan) satışlara ilişkin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olabilir.  Ticari bir organizasyona dayanmamak şartıyla, internet yoluyla yayın, kitap, elektronik malzeme, bilgisayar ve müzik ürünleri gibi malzemelerin bir defaya mahsus olmak üzere satışından doğan kazançlar arızi (geçici, sürekli olmayan) kazanç olarak değerlendirilebilir.

Gelir Vergisi Kanununun 82. Maddesi’ne göre, bir takvim yılında, arızi (geçici, sürekli olmayan) olarak, ticari işlemlerin icrasından veya bu nitelikteki işlemlere aracılık etmekten elde edilen kazanç toplamının 10.000 TL’lik (280 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2012 yılı için 20.000 TL) kısmı, gelir vergisinden müstesnadır. Kazanç tutarı satış bedelinden, maliyet bedeli ve satış dolayısıyla yapılan giderlerin indirilmesiyle kalan tutarı ifade eder.

Gelir Vergisi Kanununun 82. Maddesi’ne göre kişinin devamlılık arz etmemek koşuluyla, yılda bir kez ya da en fazla uzun aralarla iki kez yapıp bir gelir elde etmesi halinde bunun, arızi kazanç olarak nitelendirilebilir ANCAK arızi (geçici, sürekli olmayan) olarak düşünülen faaliyetin birden çok kez ve ticari kazanç elde etmek amacıyla yapılması durumunda, doğrudan ticari faaliyet sayılacağı ve bu faaliyetleri gerçekleştirenlerin elde edecekleri ticari kazançlarla ilgili vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda vergi mükellefiyeti ve vergisel yükümlükler konusunda önceden bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

Konu hakkında detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesini inceleyebilirsiniz.